Är el cigarett farligt eller ej?

En del anser att el-ciggens hälsoeffekter enkom är en myt om man jämför med gammaldags cigg. Det är icke riktigt. Du bör inte jämföra e–cigg med tjärcigg. Om e cigg är farligt eller ej kan vi blott svara på om du utför korrekta jämförelser.

cigg

El-cigg som ej är granskade i Sverige kan absolut vara skadliga, det får man ej missa. Om du ej köper e- cigg som saknar nikotin så ska du fundera på viktiga el-cigaretter fakta som att du kan bli beroende och därmed inte någonsin komma från nyttjandet, vilket ej kan ses som så bra.

Visste du att det är e-juicen som skiljer e cigaretter som saknar nikotin mot dom som har det?

Det är stor skillnad på el cigg som saknar nikotin och de med. I Sverige kan du endast anskaffa de e-cigaretter som ej hava något nikotin. Ni kommer att handskas med elektronik som ni håller nära ansiktet.

Var noga med säkerheten, undersök ständigt produkten innan ni använder den, särskilt om den levereras från utlandet. Undvik fara och köp svenskt. Det finns ingen särskild el cigg åldersgräns om man köper utan nikotin men det säger sig självt att det här ej är något för barn.
Om du blossar en el-cigg utan nikotin blir man icke beroende. Det här är finemang för den som inte blossar till att börja med. Men den som vill sluta röka kanske ser en fördel med att fortsätta med nikotinet. Det skall emellertid sägas att varianterna utan nikotin oxå kan brukas på ett smart vis för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

Då är el cigg skadligt att börja med

Den som inte någonsin har blossat kan fastna när man röker cigg med nikotin. Är du juvenil och inte någonsin rökt nikotin bör du vara medveten om att det är de e cigarettER SOM ÄR FARLIGA. Det kan dessutom vara en olustig inkörsport till vanlig tobaksrökning.

Det skadliga med vanliga cigg?

Standard rökning är skadligt det är icke e cigarettER som ÄR skadligt Jämförelser visar att det är stor olikhet. E-cigg vinner klart över tobaksrökning. Ett flertal ungdomar blossar e cigaretter utan nikotin nuförtiden.