Är el cigarett skadligt eller är det en livräddare?

I samhällsdebatten hör man från tid till annan att e–cigaretter är lika giftiga som tobakscigaretter. Så är ej fallet. Det är inte rättvist att jämföra e-cigaretter med tjärcigaretter. När du frågar sig, är el cigg farligt, så måste du begripa att spörsmålet ej är så viktigt om det till ex. handlar om e-cigaretter eller om standard cigaretter.

olja

Självfallet existerar det hälsorisker också med e-cigg, speciellt om de säljs utanför Sverige. När ni skall beställa el-cigarett tänk då på att anskaffa el cigg utan nikotin dessa ger inget beroende.

Skillnad på el cigaretter som saknar nikotin och e-ciggen som har nikotinet i ejuicen

Skillnaden är enorm på e cigg utan nikotin och de med. I Sverige kan du blott tjacka dom e–cigg som ej har något nikotin. Kom ihåg att du har att göra med elektronik som laddare och mer.

Om du inte undersöker produkten noga kan det leda till bekymmer. Undvik fara och handla svenskt. Om du handlar en el-cigarett som saknar nikotin måste du känna till att den ej har någon åldersgräns, men den ska ändå icke användas av barn. diy evätska blanda

Om ni vill undvika bliva beroende ska du blossa el-cigaretter som saknar nikotin. För den som icke blossar är den typen bäst. Om vi önskar lägga av med att röka kan man ju alltid fastna för nikotinet. Men kom ihåg du kan nyttja de nikotinfria om du vill sluta tobaksröka också.

Under vilka omständigheter är e cigarett skadligt?

Om man aldrig blossat tidigare existerar ju faran att man utvecklar ett beroende om e-Cigaretten har nikotin. Är du ung och aldrig hava rökt nikotin är det e cigg SOM ÄR FARLIG. Den som söker nikotinkickar kan se det här som en inkörsport till standard cigaretter också.

Det skadliga med standard cigaretter?

Man kan icke blott säga att e e-cigg ÄR FARLIGA utan att också tala om vanlig rökning. Jämförelser visar att det är märkbar skillnad. Om man ser det så är e—ciggen mycket lämpligare. Åtskilliga unga blossar e cigaretter utan nikotin idag.