Få rätt tabletter med tablettslagning

Det finns en hel del att tänka på då man ska genomföra tablettslagning och tillverka tabletter för hälsokost- eller medicinindustrin. Tabletterna får inte utsättas för luftfuktighet som gör att man inte kan pressa som önskat och så måste man vara mycket försiktig med hantering av innehåll.

Tabletterna är väldigt känsliga för yttre påverkar därför måste du tänka på det i tablettpressningSfasen. Det handlar helt enkelt om kvaliteten på tablettslagningEN.

tablett

Med rätt hölje kan tabletten skyddas mot fukt. Ofta är det så att drageringen påverkar smaken. Du måste dessutom paketera dem rätt så att de skyddas mot yttre faktorer.

För att få tabletter att klibba används oftast ämnen som mikrokristallinisk cellulosa. Dosering upp till 20% men det finns ingen övre gräns, man testar sig fram.

Som släppmedel som samtidigt ger en osynlig skyddande yta använder man vanligtvis magnesiumstearat 0,5-1 %, i extremfall 2%. Du kan köpa allt hos allt-fraktfritt.se.

Så lagrar du tabletter efter tablettslagning

Du kan säkra tabletterna på flera olika sätt. Det finns försiktighetsmetoder du kan använda dig av. Det finns en hel del fakta att få. Det betyder att man vet vilka material som passar bäst för förvaring efter att tablettpressning är genomförd.

Om du vill ha rätt hållbarhet så ska du använda rätt ingredienser.

Något som man kanske inte alltid tänker på är att tabletterna innehåll också påverkar hur de kommer att klara av lagring. När man använder sig av ingredienser som gör det svårare för fukt att ta sig in så är det mycket bra. Då håller de längre i butiken.

Man kan också använda ett hölje. filmdragerade tabletter
Tänk på hur du ser på produkter som manglats. Om den är i pulverform blir den svårare att konsumera.

Innan tablettslagning kan börja måste du tänka på allt det. Det är viktigt att ingredienserna inte interfererar med varandra. Det är viktigt att tabletten är säker och effektiv.

Så används vatten i tabletter

Tabletter för medicin innehåller ofta vatten. Det finns fria och mobila former av vatten som reagerar med andra material på olika sätt. Allt vatten reagerar inte.

Majsstärkelse är ett exempel. Majsstärkelse har ofta en fuktighetsgrad på 10 %. Men det kommer ändå inte att reagera.

Du måste utforma tabletten rätt

Höljet fungerar som en barriär. Skyddet gör att vattnet stannar inne i tabletten. Om tabletten torkar blir den verkningslös.

Se till att använda så enkla metoder som möjligt vid tablettpressning. Det är bara att prova sig fram. Vissa blir tabletter andra blir kapslar.