Hälsofrämjande effekter med hjälp av glukosamin

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande effekt på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Till exempel kan stigande ålder och tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin framställning av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår p.g.a. brist av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja alternativt lindra slitage på leder och brosk. Flera människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan således inte tar skada av. Till exempel kan patienter med ringa grad av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat såsom naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan leda till biverkningar. glukosamin hund.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat konkret lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

artrosbehandling

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stegra. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.